Použité skratky

  FV - Fotovoltika
  TÚV - Teplá úžitková voda
  AC - Striedavý prúd
  DC - Jednosmerný prúd
  MPPT menič - regulátor zebezpečujúci Maximum Power Point - bod na VA charakteristike vyjadrujúci maximálny dosiahnuteľný výkon