Veľkosť zdroja výroby elektriny
Uvažujme o elektrárni z obnoviteľného zdroja (napr. fotovoltaických panelov), ktorá bude pripojená do vnútornej inštalácie objektu, v ktorom bývate. Pred samotným plánovaním elektrárne z obnoviteľného zdroja je potrebné si uvedomiť skutočnosť, že ak sami nespotrebujete vyrobenú elektrinu a tá prenikne do verejnej siete podľa tohto postupu, nedostanete za ňu od nikoho zaplatené. Preto stavať veľké fotovoltaické zdroje na rodinné domy s malou spotrebou je ekonomický nezmysel. Presnú spotrebu elektriny v kWh viete zistiť z vyúčtovania  za predchádzajúci rok. Vhodná veľkosť elektrárne  zodpovedá polovici tejto ročnej spotreby.

Napr.:
Domácnosť má spotrebu 3.000 kWh za rok.
3.000 kWh : 2 = 1.500 kWh = 1,5 kW zdroj (6 ks 250 W fotovoltaických panelov)

Prečo sa spotreba delí dvomi? Pretože slnko v noci nesvieti a v zime aj cez deň veľmi krátko, takže Vaša výroba pokryje len dennú časť roka. (tzn. že nočná spotreba bude zabezpečena z externej rozvodnej siete)
V takomto prípade ušetríte cca 1.500 kWh elektriny a prienik Vami nespotrebovanej elektriny do siete sa bude približovať nule. A o to ide, aby ste Vami vyrobenú elektrinu spotrebovali doma a zaplatili za faktúru elektriny o 50 % menej.

Vlastná spotreba a výroba elektriny v domácnosti
Po naplánovaní a optimalizovaní zdroja výroby elektriny je potrebné analyzovať spotrebu elektriny v domácnosti.
Dnes sa zatepľujú obytné domy a stavajú energeticky pasívne domy. U takýchto stavieb už nie je problém so spotrebou elektriny na kúrenie a LED svietidlá, ale najväčšou položkou v spotrebe je ohrev teplej vody. Hybridné ohrievače LOGITEX, ktoré boli vyvinuté na Slovensku vyriešili aj tento problém. Vyrobenú ekologickú energiu z fotovoltaických panelov uskladňujú a premieňajú na teplú vodu.

Príklad A:
Máte ročnú spotrebu 3.000 kWh a ste v domácnosti 2 osoby, spotrebujete na ohrev teplej vody ročne cca 1.600 kWh (1 osoba = cca 800 kWh). Ak spotrebujete na ohrev vody 1.600 kWh za rok a nainštalujete si 1,5 kW zdroj (6 ks 250 W FV panelov), vyrobíte min. 1.500 kWh energie, ktorá sa uskladní v hybridnom ohrievači vody LOGITEX. Vaša ročná spotreba elektriny klesne z 3.000 kWh na 1.500 kWh! V takomto prípade všetku vyrobenú elektrinu spotrebujete na ohrev vody a nevznikne prakticky žiadny prebytok elektriny. Keďže nevznikne prebytok, nemusíte kupovať menič, ktorý by menil vyrobený jednosmerný prúd (DC) na striedavý prúd (AC). V tomto prípade z hľadiska legislatívy nie ste výrobca elektriny.

Príklad B:
Máte ročnú spotrebu 3.000 kWh a ste 2 osoby a na ohrev vody spotrebujete 1.600 kWh ročne a nainštalujete si 2,0 kW zdroj (8 ks FV panelov) vyrobíte min. 2.000 kWh ekologickej elektriny za rok. Avšak vaša spotreba na ohrev teplej vody je len 1.600 kWh. Vzniká prebytok min. 400 kWh. Vtedy môžete využiť inteligentnú funkciu hybridných ohrievačov vody LOGITEX, ktoré po nahriatí vody na požadovanú teplotu presunú elektrinu z panelov do meniča, ktorý zmení DC prúd na AC. Menič je pripojený na jednu fázu vo vašom domovom rozvádzači a Vy dodáte do vlastnej siete min. 400 kWh elektriny ročne. V takomto prípade ste výrobca elektriny.

Príklad C:
Máte ročnú spotrebu 6.000 kWh elektriny a ste 2 osoby. Zo spotreby 6.000 kWh odpočítajte 1.600 kWh (ohrev vody). Rozdiel 4.400 kWh vydeľte dvomi a získate priemernú dennú spotrebu elektriny, čo je cca 2.200 kWh za rok. Spotreba elektriny na ohrev vody sa nedelí dvomi, pretože celé množstvo elektriny sa uskladňuje vo forme tepla v zásobníku vody LOGITEX. Pre optimálnu výrobu elektriny budete potrebovať zdroj výroby ekologickej energie o výkone 3,5 kW (14 ks 250 W fotovoltaických panelov). Vaša ročná výroba bude min.3.500 kWh a zaplatíte namiesto 6.000 kWh približne 2.500 kWh za Vami odobranú elektrinu za rok. (Priemerná cena elektriny v r. 2015 pre domácnosť bola 0,15 EUR/1 kWh) Vaša úspora bude: 0,15 x 3.500 = 525,- EUR/rok. V takomto prípade ste výrobca elektriny.