Znižujeme náklady na

teplo

a chlad.

Venujeme sa úspore energií vo vykurovacích a chladiacich systémoch a výrobe vlastnej elektriny zo slnka. Výmenou kvapaliny vo vykurovacom systéme znižujeme náklady na výrobu tepla a chladu. Ideálnym riešením je znížiť spotrebu energie a zároveň si vyrábať vlastnú elektrinu. Naše inovatívne riešenie, Hydromx®, využíva Nano-Thermo™ technológiu a je revolučnou kvapalinou šetriacou náklady na teplo a chlad. Nanočastice v Hydromx® zvyšujú rýchlosť prenosu tepla, čo umožňuje kratší čas prenosu energie a úsporu nákladov. 

Revolučná kvapalina, ktorá šetrí náklady.

Hydromx® je prevratná kvapalina na prenos tepla, ktorá využíva Nano-Thermo™ technológiu. Využíva nanočastice, ktoré sú suspendované v stabilnom stave, na zvýšenie rýchlosti prenosu tepla. Či už ide o zohrievanie, alebo odvádzanie tepla, prenos energie prebieha v podstatne kratšom čase, čo si vyžiada menší prísun energie a teda relevantnú úsporu nákladov.

Aplikované v najznámejšej budove USA

Nanokvapalina HYDROMX

vám šetrí náklady
na energiu

Využite naplno

lacnú slnečnú
energiu

HYDROMX

Vďaka tejto kvapaline znižujeme náklady na výrobu tepla a chladu. Viac informácii o jej vlastnostiach nájdete na stránke výrobcu HYDROMX.