Znižujeme náklady na

teplo

a chlad.

Fotovoltika pre firmy - návrh, projektovanie a inštalácia fotovoltických elektrární

Zameriavame sa najmä na výstavbu lokálnych zdrojov s výkonom do 100 kW.

Používame produkty značky GoodWe, máme certikát Goodwe Plus+ installer. Ide o jednu z najkvalitnejších značiek na trhu. Centrum pre Európu je v Mníchove v Nemecku, kde sídli aj podpora pre európsky trh. Ďalšia kvalitná a zároveň najbližšia podpora je v Českej republike.

Fotovoltika pre firmy

Spoločnosť ViaSun je tu, aby sme vám pomohli zvýšiť energetickú sebestačnosť vášho podniku. Špecializujeme sa na fotovoltiku pre firmy, čo je aktuálne jednou z priorít v oblasti obnoviteľnej energie. S našimi skúsenými odborníkmi a kvalitnými produktmi od značky GoodWe sa zaoberáme návrhom, projektovaním a inštaláciou fotovoltických elektrární s výkonom do 100 kW. Spolupracujeme s vami na analýze spotreby a dimenzovaní optimálneho výkonu elektrárne, aby sme dosiahli najlepšiu návratnosť investície. Okrem toho vám ponúkame aj poradenstvo pre zvládnutie legislatívy a zabezpečíme energetický audit, čo je nevyhnutné pre získanie dotácie z programu Zelená podnikom, pre ktorú bude fotovoltaika pre firmy dostupnejšia.

Ako prvé riešime analýzu spotreby objektu, pre určenie požadovaného výkonu elektrárne.

 • Podľa nameraných priebehov spotreby dimenzujeme výkon elektrárne pre optimálny pomer investície a návratnosti.
 • Odhadujeme vývoj spotreby do budúcnosti. Zákazník môže uvažovať nad zmenou vykurovania z plynu na vykurovanie tepelnými čerpadlami.
 • Ponúkame poradenskú činnosť pre zvládnutie legislatívy (distribúcia)
 • Zabezpečíme energetický audit, ktorý je nevyhnutný pre získanie dotácie z programu Zelená podnikom.

Spôsoby inštalácie fotovoltaickej elektrárne

Fotovoltické panely je možné inštalovať rôznymi technológiami a na rôzne miesta. Každý spôsob inštalácie prináša svoje výhody aj nevýhody. Záleží vždy od konkrétneho objektu, ktorý variant je pre zákazníka najvhodnejší.

 1. Strecha budovy
  • Výhodou je využitie inak nezaujímavej plochy
  • Je potrebné posúdiť vhodnosť strechy na inštaláciu z hľadiska sklonu, orientácie a statiky, ako aj slnečný príkon v závislosti od lokality inštalácie.
 2. Zem
  • Menej náročná inštalácia
  • Nevýhodou je zabratie plochy, ktorá sa môže využiť inak (napr. parkovanie)
  • Inštalácia je možná len v areáli zákazníka
 3. Iné možnosti
  • Panely je možné inštalovať aj na iné miesta, ako napríklad ploty, obvodové plášte budovy a podobne.