Popis produktu HYDROMX

V dokumente sú vysvetlené základné charakteristiky a vlastnosti nami ponúkanej teplonosnej nanokvapaliny.

LCA štúdia HYDROMX

Posudzovanie životného cyklu (po anglicky life cycle assessment, LCA) je metóda posudzovania životného cyklu produktu alebo služby z hľadiska jeho pôsobenia na životné prostredie. Dôležité sú hlavne emisie do ovzdušia, vody i pôdy a spotreba energie a materiálov.