Znižujeme náklady na

teplo

a chlad.

Ako používať SEMS portál pre monitoring striedača GoodWe

Stručný návod pre monitorovanie fotovoltickej elektrárne

GoodWe SEMS portál môžete používať z počítača, alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu. Podporované sú zariadenia používajúce operačný systém iOS aj Android. 

Monitoring vašej fotovoltiky

Po úspešnom prihlásení uvidíte na svojej obrazovke približne to, čo na obrázku nižšie. V tomto prípade vidíte, že batérie sú nabité zo 71% a solárna elektráreň v sledovaný deň aktuálne vyrobila 15,9 kWh.

SEMS Portal

Monitoring FVE graf výroby, spotreby, využitie batérií

Vľavo hore nájdete údaje o vašej fotovoltickej elektrárni – dátum pripojenia do aplikácie, ďalej inštalovaný výkon a pokiaľ je systém hybridný, tak aj kapacitu batérií. Dáta dopĺňa vaša adresa inštalácie a predpoveď počasia.

Uprostred je graf s krivkami výkonu. Krivky si môžete zobrazovať jednotlivo. Kliknutím na danú metriku v legende zapnete alebo vypnete jej zobrazovanie. Číselné údaje v grafoch sa zobrazujú pre zvolený dátum. Tento graf napríklad ukazuje stav z 22. februára 2024 od polnoci do 14:15 sledovaného dňa.

Údaje sú aktualizované každých 5 minút, takže sa môže stať, že ak zosnímaná hodnota v danej sekunde bola len nejakým výkyvom, bude sa tento nepresný údaj zobrazovať 5 minút.  

 

Ako čítať graf:

   • PV (W) – aktuálna výroba FVE
   • Batéria (W) – tok energie, prevádzkový stav batériového úložiska
   • Merač (W) – aktuálny odber elektriny z distribučnej siete (záporné hodnoty) alebo predaj prebytkov vyrobenej elektriny do distribučnej siete (kladné hodnoty)
   • Zaťaženie (W) – aktuálna spotreba elektriny v domácnosti
   • SOC (%) – stav nabitia batérie
   • DOD (%) – spodná hranica nabitia batériového úložiska, nastavujeme podľa priania klienta pre prípadný záložný systém ako ochranu pri výpadku elektriny

V dolnej časti obrazovky je vidieť dve karty. Na prvej sú informácie o vašom striedači, ktoré nájdete aj na štítku umiestnenom na pravej bočnej strane striedača. Druhá karta sa týka energetického toku v domácnosti. V prehľadnej schéme zistíte objem vyrobenej energie, ktorá môže byť použitá na priamu spotrebu alebo nabitie batériového úložiska. Pri optimálnom nastavení fotovoltiky a prispôsobení používania domácich spotrebičov počas dňa, by mali byť prietoky do distribučnej siete čo najmenšie.

Namerané dáta si môžete vyexportovať stiahnuť. Kliknite len na ikonku súboru so šípkou, umiestnenú vedľa voľby dátumu.

 

Prečo sa líšia hodnoty z monitoringu a z elektromera

GoodWe SEMS portál nereflektuje vašu individuálnu distribučnú sadzbu, lokálne ceny a miestne špecifiká, ako meranie spotreby za štrvťhodinu. Nemôžeme teda porovnávať dlhodobé hodnoty na ciachovom elektromere od distribúcie s meračom striedača, ktorý hrubé dáta prepisuje do SEMS portálu. Smerodajné pre vás vždy budú hodnoty, ktoré vidíte na elektromere. 

Celý manuál v angličtine si môžete stiahnuť zo stránky GoodWe.