Znižujeme náklady na

teplo

a chlad.

Fotovoltaika Piešťany

Pôsobíme hlavne v okolí Piešťan, kde poskytujeme špičkové riešenia vo fotovoltaike. Spoločnosť ViaSun je tu pre vás, aby sme vám pomohli využiť prírodnú energiu slnka a zabezpečili ekologicky čistú elektrickú energiu pre vašu domácnosť. Ak ste v Piešťanoch alebo okolí, neváhajte ma kontaktovať a zistite, čo pre vás vieme spraviť. ViaSun – Robíme, čo vieme…

Fotovoltaika Piešťany na ohrev vody a výrobu elektriny

Ohrievače vody LX ACDC/M+K(KW) predstavujú nové technické riešenie ohrevu vody pri využití ekologicky čistých zdrojov energie. Pre ohrev vody sa využíva energia slnka, ktorá pomocou fotovoltických článkov vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý zohrieva vodu v zásobníku. Originálnym riešením je napojenie na fotovoltické panely, pri ktorom nevznikajú žiadne straty elektrickej energie a preto zariadenie pracuje veľmi efektívne, pričom je zabezpečená tepelná ochrana a bezpečná regulácia celého systému.

Jednoduchosť a variabilita umiestnenia fotovoltických panelov, ich bezúdržbová prevádzka a veľmi jednoduché prepojenie so zásobníkom vody pomocou tenkého elektrického kábla dáva prakticky neobmedzené možnosti využitia zariadenia v rodinných a panelových domoch, ako aj v priemyselných objektoch.

Z celospoločenského hľadiska ide o výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Využitie fotovoltických panelov na ohrev vody je ekologická výroba elektrickej energie, ktorú si v plnom rozsahu spotrebováva priamo výrobca. Nie sú potrebné žiadne povolenia na pripojenie a nemusia sa nakupovať daľšie prídavné zariadenia. Je to zatiaľ najefektívnejšie a bezstratové využitie ekologickej elektrickej energie z fotovoltických panelov.

Možnosti ohrevu TÚV

Intenzitu slnečného svetla ovplyvňuje počasie a ročné obdobia, preto je slnko v pozemských podmienkach nestály zdroj energie. Hybridné ohrievače dokážu zohrievať vodu slnečným žiarením alebo kombináciou slnka a stálych zdrojov energie (plyn, elektrina zo siete). Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K sú určené na predohrev a ohrev vody.

– Predohrev vody

Pre predohrev vody sa ohrievače vody zapájajú pred plynový alebo elektrický kotol so zásobníkovým alebo prietokovým ohrevom vody, alebo tepelným čerpadlom na zdroj studenej vody.

Predohrev vody

Teplá voda predohriata pomocou fotovoltických panelov prúdi priamo do zásobníka, výmenníka v plynovom alebo elektrickom kotli a ak je dostatočne teplá, nedôjde k odberu plynu alebo elektriny, čím dochádza k značnej úspore energii. V prípade, že voda nie je dostatočne zohriata energiou z fotovoltických panelov, dôjde k dohriatiu vody v kotli. Na samotný ohrev vody sa spotrebuje výrazne menšie množstvo energie ako pri ohreve studenej vody. Takéto zapojenie ohrievačov vody LX ACDC/M+K garantuje teplú vodu i v prípade dlhodobo nepriaznivého počasia a zároveň šetrí značné finančné prostriedky za úsporu energií. Pri použití ohrievačov vody na predohrev vody pre tepelné čerpadlo prúdi do zásobníka tepelného čerpadla namiesto studenej vody voda predohriata až na maximálny teplotný limit tepelného čerpadla.

Pri takomto zapojení dochádza k predĺženiu životnosti tepelného čerpadla až o 30 %.

Zapojenie ohrievača vody LX ACDC/M+K pred plynový kotol umožňuje zohrievať vodu aj v prípade, že dôjde k poruche alebo obmedzeniu dodávky plynu. V takomto prípade sa voda zohrieva pomocou slnka alebo ak je nepriaznivé počasie, je možné aktivovať druhú rezervnú špirálu v ohrievači vody, ktorá sa zapína pomocou druhého termostatu. Rezervná špirála je napojená na elektrickú energiu zo siete (AC 230V). Jej aktiváciou sa ohrievače vody LX ACDC/M+K stávajú klasickými elektrickými ohrievačmi vody a spoločne s elektrickým zdrojom z fotovoltických panelov plnohodnotne zohrievajú vodu aj bez dodávky plynu.

- Ohrev vody

Ohrievače vody LX ACDC/M+K je možné použiť ako samostatné elektrické ohrievače vody. Pracujú na princípe dvoch samostatných elektrických okruhov.

Ohrev vody

Prvý je napojený na elektrickú energiu zo siete (AC 230V) a druhý je napojený na ekologicky čistú elektrickú energiu z fotovoltických panelov. Obidva okruhy môžu pracovať súčasne alebo každý samostatne.

Pripojenie na zdroj elektrickej energie zo siete garantuje ohrev vody počas dlhodobo nepriaznivého počasia. Pomocou termostatu sa nastaví požadovaná teplota vody (napr. 45°C). Pri dosiahnutí prednastavenej teploty 45°C sa automaticky vypína prívod elektrickej energie zo siete (AC 230V) a v ohrievači vody sa ďalej zohrieva voda ekologicky čistou elektrickou energiou z fotovoltických panelov (ohrev až na max. teplotu 75°C).

Kde je úspora?

Pri takomto novom spôsobe ohrevu vody dochádza k významnej úspore elektrickej energie čerpanej zo siete so sprievodným významným šetrením finančných prostriedkov. Ohrievače vody LX ACDC/M+K (KW) sa dajú využiť aj na pripojenie nočného prúdu (dvojtarife). V takejto variante v noci zohrieva vodu zdroj lacného nočného prúdu a cez deň ekologicky vyrobený prúd z fotovoltických panelov.

Hybridné ohrievače pre pripojenie na HDO sa vyrábajú len na objednávku!

Všetky typy ohrievačov vody LX ACDC/M+K a M+KW majú zabudovanú univerzálnu špirálu pre jednosmerný prúd z panelov. Na univerzálnu špirálu možno pripojiť fotovoltický zdroj 1,0 kW (120V DC) alebo 1,5 kW (180V DC), alebo 2,0 kW (240V DC).

Všetky hybridné ohrievače vody modelovej rady M+K (KW) sa po nahriatí vody na predvolenú teplotu vody vypnú a automaticky presmerujú elektrickú energiu do striedača -viď.obr.,kde sa zmení jednosmerný prúd (DC) na striedavý (AC).

Ohrev vody s inverterom

Ekologicky vyrobený elektrický prúd sa prednostne spotrebováva v rámci vnútornej elektrickej siete – a ak výroba pokrýva okamžitú spotrebu v dome, nedochádza k odberu elektrickej energie z verejnej siete. Takto vyrobená elektrická energia prináša majiteľovi nemalé finančné prostriedky za ušetrenú elektrickú energiu z verejnej siete. Použitie ohrievača vody rady M+K (KW) umožňuje nielen 100 % využitie vyrobenej elektrickej energie z fotovoltických panelov, ale umožňuje použitie maximálneho povoleného zdroja fotovoltických panelov aj pre menšie objemy zásobníkov.

V prípade väčšieho odberu teplej vody a následnom znížení jej teploty v ohrievači vody, dôjde k automatickému presunu elektrickej energie z fotovoltických panelov zo striedača do ohrievača vody. Striedač sa vypne. Po nahriatí vody sa proces automaticky opakuje. Výsledným efektom používania ohrievača vody LX ACDC/M+K (KW) je nielen teplá voda, ale aj vlastná výroba elektrickej energie pre domácnosť, ktorá sa môže použiť napríklad na napájanie klimatizácie alebo kúrenia. A to všetko ekologicky elektrickým čistým zdrojom. Prebytok energie z ohrievača vody sa dá presmerovať na nahriatie ďalšieho ohrievača vody (Obr. 4) alebo nabíjanie batérie.

Ohrev vody s posunom

Ohrievače vody modelovej rady LX ACDC/M+K (KW) zabezpečujú mechanické odpojenie DC prúdu pri odpojení striedača (DC/AC) od verejnej siete.

Hybridné ohrievače vody

Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K (Obr. 5) je možné okrem ohrevu AC a DC prúdom pripojiť aj k externému zdroju tepla (krby, pece, tepelné čerpadlá, plynové kotle a pod.). Pomocou vstavaného trubkového systému (výmenníku) v ohrievači, dochádza k odovzdávaniu tepla do vody v ohrievači. Hybridný ohrievač LX ACDC/M+K je možné napojiť na teplovodný externý zdroj s max. teplotou 100°C a tlaku 1MPa. Výmenník pracuje v nútenom ako aj v samospádovom obehu. (Platí aj pre modelovú radu LX ACDC/M+KW.)

Fotovoltické panely

Nesporne veľkou výhodou fotovoltaických panelov je ich pomerne nízka váha (cca 19kg/1panel), čo umožňuje umiestniť panely kdekoľvek, kde je max. priamy dopad slnečného svetla. Ideálna orientácia je na juh s možnou odchýlkou +- 20°. Pri väcšej odchýlke dochádza k stratám pri výrobe elektriny v paneloch. Sklon panelov v strednej Európe by mal byt v rozmedzí 20-36°. Vzdialenosť káblov medzi panelmi a zásobníkom vody by nemala byt väčšia ako 100 m. Najviac používané fotovoltické panely majú rozmery okolo 160 x 100 cm (1,6m2).

UPOZORNENIE:

Pre hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K (KW) sú určené fotovoltické panely s výkonnostnými parametrami: 30V +- 10% a 8A +- 5% pre 1 panel pri záťaži.

Životnosť fotovoltických panelov je cca 25 rokov.

Fotovoltická elektráreň

V prípade, že zákazník vyžaduje výrobu elektrickej energie ako jednoznačnú prioritu máme pre tieto inštalácie overené technické riešenie. Vieme monitorovať spotrebu el. energie domácnosti na všetkých troch fázach a v prípade prebytku vyrobenej el. energie vieme spínať ďalšie el. spotrebiče alebo plynulo premieňať túto energiu na teplo tak, aby prebytok pretekajúci do siete bol blízky nule.

Fotovoltické vykurovanie

Je možné realizovať pomocou sálavých kachlí o výkone 1;1,5 alebo 2kW alebo pomocou odporových káblov a rohoží (katalóg). Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.

Pôsobíme na západnom Slovensku, hlavne v lokalite Piešťany a okolie.

Ak vás naša ponuka zaujala, kontaktujte nás.

Fotovoltaika Piešťany